True

Politica de confidențialitate

Introducere
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”) este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene.


Sfera de aplicare
GDPR se aplică website-ului www.uportho.ro, având scopul de a informa utilizatorii acestuia despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către UPORTHO STORE SRL, în calitate de operator, înregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/17865/2018, având CUI 40306492, atribut fiscal RO, CIF RO40306492, capital social 200 lei, cu sediul social în București, Sector 3, Str. Alexandru Vlahuță 5, Bl. M47, Sc. 2, Ap. 28, telefon +40318080008 și contul bancar RO62RNCB0082161944910001 deschis la BCR.
În cazul în care ai întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poți contacta trimițându-ne un e-mail la adresa: office@uportho.ro.


Cum colectăm datele cu caracter personal
Direct:
În mod obișnuit, prelucrăm date cu caracter personal pe care ni le-ai oferit voluntar:
atunci când ne contactezi, trimitând un mesaj chat;
atunci când ne contactezi pentru a ne solicita informații privind activitatea noastră, la adresa de e-mail office@uportho.ro;
atunci când iți creezi un cont pe site-ul www.uportho.ro completând datele pentru înregistrare.
Indirect:
Putem prelucra date pe care nu ni le-ai oferit în mod voluntar:
atunci când ne vizitezi site-ul sau cand interactionezi sub orice forma cu acesta;


Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
Date de identificare: nume si prenume;
Date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa/domiciliu-livrare;
Date colectate involuntar: adrese IP, ora vizitei pe site, sistemul de operare precum și alți parametri tehnici.


Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor
Ne putem întemeia activitățile de prelucrare pe următoarele temeiuri:
Contract: Putem prelucra date cu caracter personal în vederea executării contractului încheiat în conformitate cu Termenii și Condițiile prevăzute pe site;
Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal în baza interesului legitim, atunci cănd, conform evaluării noastre, considerăm că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proporțională cu scopul prelucrării.
Obligație legală: Putem prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce ne revin în calitate de profesionist.


De ce avem nevoie de datele cu caracter personal?
Prelucrăm date cu caracter personal în mod transparent, în următoarele scopuri:
prelucrarea oricăror solicitări primite prin intermediul site-ului, inclusiv pentru procesarea comenzilor și crearea contului;
pentru vă comunica ofertele noastre și pentru a ne promova produsele și evenimentele, în condițiile respectării legislației privind raporturile între profesioniști (persoane juridice);
pentru a evalua și îmbunătăți site-ul, serviciile oferite precum și relația noastră cu utilizatorii site-ului.


Transmitem date cu caracter personal către terțe părți?
Putem comunica date cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului unor terțe părți în scopul îmbunătățirii calității serviciilor pe care le prestăm sau pentru a beneficia de ajutorul unor specialiști în aducerea la îndeplinire a unor obligații care ne revin potrivit legislației specifice într-un anumit domeniu sau potrivit contractelor în derulare.
Datele tale pot fi transmise către partenerii care ne asigură serviciile de marketing, livrare.
Acești terți au, la rândul lor, obligații similare cu ale noastre în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, fie sunt la rândul lor operatori de date cu caracter personal, fie sunt persoane împuternicite, care prelucrează datele în numele UPORTHO STORE SRL.
Ne asigurăm în mod constant că partenerii noștri prezintă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor tale cu caracter personal să îndeplinească toate cerințele legale.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații:
autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității noastre, care ne solicită să furnizăm informații, în virtutea obligațiilor legale;
pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor noastre.


Transferăm datele cu caracter personal în afara Uniunii Europene?
Pentru a facilita operațiunile noastre globale și în concordanță cu legislația aplicabilă, am putea transfera sau după caz, am putea permite accesul partenerilor noștri din mai multe state, inclusiv Statele Unite, asa cum rezultă din Politica de Cookies.
Fiecare transfer este supus unor reguli specifice și adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor copiilor cu vârsta sub 18 ani
Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au peste 18 ani, respectiv reprezentanții persoanelor juridice ori a persoanelor care actionează în numele și pe seama persoanei juridice.


Refuzul prelucrării și consecințele acestuia
Dacă nu ne furnizezi datele cu caracter personal solicitate, nu vei putea transmite către noi solicitarea/comanda, iar noi nu vom putea veni in întâmpinarea ei.
Pentru a-ți putea transmite comunicari de marketing, avem nevoie de adresa de e-mail, astfel încât să primești oferte și comunicări despre serviciile și produsele noastre.


Ce drepturi ai în legătură cu datele tale cu caracter personal?
În calitate de persoană vizată, îți respectăm următoarele drepturi:
dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem;
dreptul de a ne solicita să rectificăm oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu ne mai sunt necesare;
daca prelucrarea are la baza consimțământul tău, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a ne solicita să furnizăm datele cu caracter personal obținute direct de la tine și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);
de a îți retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la baza consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării;
dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică);
dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, România sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.


Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, te încurajăm să ne adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la email: office@uportho.ro.


Securitatea datelor cu caracter personal
Am adoptat proceduri de securitate tehnică în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterării acestora. Ne asigurăm ca accesul la datele cu caracter personal este limitat și autorizat doar persoanelor care au dreptul de a le folosi. Aceste persoane au obligația de a asigura confidențialitatea datelor.


Pentru ce perioadă vom păstra datele cu caracter personal
Vom stoca datele tale cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în acelasi timp a cerințelor legale în vigoare.
Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:
Scop - Durată
Datele transmise prin intermediul contului creat pe site - 5 ani de la data la care contul nu a mai înregistrat activitate
Datele colectate în mod involuntar prin intermediul site-ului - 3 ani de la data colectării
 
Odată ce perioada de prelucrare indicata mai sus expiră și nu mai avem motive legale sau legitime pentru a prelucra datele tale cu caracter personal, acestea vor fi șterse în conformitate cu procedurile interne.Revizuirea Politicii de confidențialitate
Vom revizui această Politică periodic, în funcție de modificările care survin în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal și vom publica versiunea actualizată a documentului.


Contactați-ne
Dacă aveți întrebări cu privire la acești termeni, vă rugăm să ne contactați:

UPORTHO STORE SRL
Str. Alexandru Vlahuță 5, Bl. M47, Sc. 2, Ap. 28
031022, București,  România

Telefon: 031 80 80 008
Email: office@uportho.ro