True
Intervenție ortodontică în dentiția mixtă timpurie
un studiu prospectiv și controlat asupra efectelor aparatului de ghidare a erupției Occlus-o-Guide.
18 mai, 2021 de
Intervenție ortodontică în dentiția mixtă timpurie
Vlad Radu

Introducere: 

Un studiu de cohortă prospectiv, controlat, a fost început în 1998 pentru a investiga efectele tratamentului ortodontic în dentiția mixtă timpurie cu aparatul de ghidare a erupției Occlus-o-Guide.


Metode: 

S-au înregistrat modificări ocluzale la 167 de copii tratați și 104 martori după ce au ajuns la stadiul mediu de dentiție mixtă. 

Tratamentul a început când primul incisiv decidual a fost exfoliat (T1) și s-a încheiat când toți incisivii permanenți și primii molari au fost complet erupți (T2). 

Vârsta medie a copiilor a fost de 5,1 ani (SD 0,5) la T1 și 8,4 ani (SD 0,5) la T2.


Rezultate: 

De la T1 la T2, overjet-ul din grupul de tratament a scăzut de la 3,1 la 1,9 mm și overbite-ul de la 3,2 la 2,1 mm. 

În grupul de control, overjet-ul a crescut de la 2,9 la 4,1 mm și overbite-ul de la 3,3 la 4,1 mm. 

La T2, diferențele dintre grupuri au fost foarte semnificative (P <.001). 


La T1, 18% dintre copiii din grupul de tratament și 22% din grupul martor au avut contact dentar între incisivii maxilari și mandibulari. Toți ceilalți aveau o ocluzie deschisă sau incisivii mandibulari erau în contact cu gingia palatină. 

La T2, contactul dentar a fost observat la 99% dintre copiii tratați și 24% din martori (P <.001). 


Aproape jumătate dintre copiii din ambele grupuri au prezentat înghesuire la nivelul incisivilor la T1. O bună aliniere a incisivilor a fost observată la 98% dintre copiii tratați la T2, în timp ce înghesuirea maxilară a fost găsită la 32% și înghesuirea mandibulară la 47% din grupul de control (P <.001). 


La T1, 41% dintre copiii din grupul de tratament și 53% din grupul martor au avut o relație de clasa I; restul au avut o relație unilaterală sau bilaterală de clasa II. La T2, o relație de clasa I a fost găsită la 90% dintre copiii tratați și 48% din martori (P <.001). 


Cel puțin 1 deviație ocluzală (overjet mai mare sau egal cu 5 mm, overbite mai mare sau egal cu 5 mm, ocluzie deschisă, contact gingival al incisivilor mandibulari, înghesuire sau relație clasa II) a fost observată la 13% dintre copiii tratați, dar abaterile au fost ușoare și niciun copil nu a fost luat în considerare pentru un tratament ortodontic. În grupul de control, 88% dintre copii au prezentat cel puțin o deviație ocluzală (P <.001).


Concluzii: 

Tratamentul în dentiția mixtă timpurie cu aparatul de ghidare a erupției Occlus-o-Guide este o metodă eficientă de restabilire a ocluziei normale și eliminarea necesității unui tratament ortodontic suplimentar. Doar câteva modificări corective spontane pot fi așteptate fără intervenție activă.
Puteți downloada articolul complet în limba engleză AICI.

Aparatul de ghidare a erupției Occlus-o-Guide este disponibil în 13 dimensiuni și poate fi ales ușor cu ajutorul unei rigle flexibile.
VEZI PRODUSUL
Intervenție ortodontică în dentiția mixtă timpurie
Vlad Radu 18 mai, 2021
Partajați această postare
Arhivează