True

Termeni si Conditii

Articolul 1 - Termeni generali


1.1 Termeni generali
UpOrtho este denumirea comercială a UPORTHO STORE SRL, persoană juridică cu sediul în București, Str. Alexandru Vlahuță nr. 5, bl. M47, sc. 2, ap.28 Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/17865/2018, având CUI RO40306492, numită în continuare UpOrtho.
Vă rugam să citiți acești termeni și condiții cu atenție pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului.
Prin utilizarea site-ului uportho.ro, utilizatorul sau după caz, cumpărătorul persoană juridică (denumit în continuare „Cumpărător”) își exprimă acordul față de Termenii și Condițiile descrise mai jos (denumite în continuare „Contract”).
În calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului www.uportho.ro, UPORTHO STORE SRL își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de confidențialitate, Termenii și condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugam să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.
Site-ul este dedicat exclusiv persoanelor juridice cu domeniu de activitate în prestarea de servicii de asistență stomatologică (Cod CAEN 8623). Utilizarea și inscrierea pe acest site este exclusiv dedicată acestor firme și reprezentanților acestora.
Contractul poate fi modificat unilateral de Vânzător în funcție de evoluția prevederilor legale, fără obligația de a anunța în mod special acest lucru în prealabil.
Prin crearea unui cont sau/și plasarea unei comenzi, Cumpărătorul își exprimă acordul pentru a primi mesaje comerciale electronice din partea Vânzătorului pe adresa de e-mail furnizată, înțelegând faptul ca urmare a relației contractuale dintre parți (raporturi între profesioniști), Vânzătorul poate utiliza astfel adresa de e-mail furnizată ca informație privind cumpărătorul.
În momentul creării unui cont în cadrul magazinului online uportho.ro, Cumpărătorul își exprimă acordul cu privire la metodele de comunicare specifice, respectiv e-mail/telefon cu privire la viitoarele comenzi pe care le va plasa prin intermediul contului și la viitoarele campanii, reduceri, oferte și evenimente organizate de Vânzător.
Transmiterea comenzii pe site va fi urmată de recepția unui e-mail automat care atestă doar plasarea comenzii. Constituie acceptări ferme ale comenzii, și implicit semnifică încheierea contractului între profesioniști, orice discuții telefonice, comunicări prin e-mail sau orice alte metode de comunicare la distanță cu reprezentanții Vânzătorului care confirmă livrarea produselor în cazul în care profesionistul nu este contactat de către un reprezentant UpOrtho, contractul nu se va considera încheiat, fără nicio obligație din partea Vânzătorului, Cumpărătorul înțelegând faptul că simpla confirmare automată a comenzii imediat după plasare nu generează obligații contractuale în sarcina UpOrtho.
  
1.2 Drepturi de autor
Conținutul website-lui www.uportho.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate UPORTHO STORE SRL.
Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al UpOrtho.
Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul site-ului.
Cu toate acestea, este posibilă descărcarea sau copierea materialelor specifice disponibile în acest sens. Fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale. Utilizarea lor în scopuri comerciale este interzisă.
Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteți contacta la: office@uportho.ro.
 
Articolul 2 – Încheierea contractului și comenzile

2.1 Caracteristicile produselor
Cumpărătorul poate selecta unul sau mai multe produse dintre diferitele categorii prezentate pe site-ul UpOrtho.
UpOrtho poate modifica în orice moment sortimentele produselor comercializate pe site-ul său, în special în funcție de constrângerile legate de furnizorii săi, fără a aduce vreo atingere comenzilor deja înregistrate de cumpărător. Cumpărătorul poate, înainte de plasarea comenzii, să se informeze de pe site-ul UpOrtho despre caracteristicile esențiale ale produsului (produselor) pe care dorește să-l (să le) comande.
Produsele respectă legislația în vigoare în Romania.
Pentru orice întrebare referitoare la produse și utilizarea lor, orice întrebare suplimentară sau solicitare de consiliere, cumpărătorul poate contacta echipa UpOrtho la nr. de telefon 0318080008  . De asemenea, cumpărătorul se poate deplasa în showroom-ul UpOrtho pentru obținerea unui sfat personalizat și testarea produselor comercializate de UpOrtho. 

2.2 Disponibilitate
Ofertele prezentate de UpOrtho sunt valabile atât timp cât rămân afișate pe site, în limita stocurilor disponibile.

2.3 Comanda
Orice comandă presupune acceptarea Termenilor și Condițiilor de Vânzare, a Condițiilor Generale de Utilizare a site-ului și a prevederilor documentelor „Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”, „ Protecția datelor și Cookies”, fără a aduce atingere eventualelor condiții contractuale particulare convenite de Parți, dacă există.
Cumpărătorul poate verifica în detaliu Comanda și poate corecta eventualele erori. Din momentul în care cumpărătorul confirmă Comanda apasând pe butonul „Validează”, se consideră că acesta a acceptat în cunoștință de cauză conținutul și condițiile comenzii respective și, în special, Termenii și Condițiile, faptul că respectiva comandă implică o obligație de plată din partea sa, prețurile, volumele, caracteristicile, cantitațile și termenul de livrare a produselor comercializate și comandate de cumpărător.
După validarea acestei etape, cumpărătorul nu va mai putea anula comanda decât în temeiul dreptului de renunțare, vânzarea va fi definitivă.
Comanda va fi confirmată de UpOrtho prin transmiterea unei informări electronice cumpărătorului („mesajul electronic pentru confirmarea comenzii”).
Un al doilea mesaj electronic va fi transmis cumpărătorului în momentul expedierii comenzii. În acest moment, UpOrtho va fi îndreptatită să încaseze prețul aferent Comenzii.
UpOrtho recomandă cumpărătorului să păstreze cele două mesaje electronice pe suport de hârtie sau informatic. Cumpărătorul este informat despre faptul că cele doua mesaje electronice vor fi transmise la adresa de mesagerie electronică indicată de cumpărător în momentul înregistrării sau identificării sale, anterior plasării comenzii.

2.4  Durata contractului
Prezentul contract este încheiat pe o durată determinată, respectiv pe durata necesară livrarii comenzii plasate prin intermediul magazinului online UpOrtho. Odată livrată comanda, contractul se considera onorat, Vânzătorul urmând să fie responsabil doar pentru obligațiile legale și contractuale incidente ulterior livrării produsului și până la expirarea termenului de garanție a produsului achiziționat.
 
Articolul 3 – Discount-uri 

În magazinul online, acordăm diferite tipuri de discount-uri. În cazul în care pentru un produs se pot aplica mai multe tipuri de discount, acestea nu se cumulează. Orice cod de reducere poate fi utilizat o singură dată, cu excepția cazului în care este prevăzut în mod explicit altfel. În cazul folosirii multiple în mod abuziv, vânzătorul are dreptul de a refuza folosirea codului de reducere. Anumite coduri sunt dedicate unei categorii distincte de utilizatori. Validarea acestor coduri se face dovedind apartenența la aceste categorii (ex: medicii rezidenți).


Articolul 4 – Instrumente de plată

În momentul înregistrării comenzii, cumpărătorul garantează UpOrtho că dispune de autorizațiile necesare pentru utilizarea instrumentului de plată ales pentru comanda sa.

4.1. Carduri bancare
Cardurile bancare acceptate pe site-ul UpOrtho sunt următoarele: Visa, Maestro și Mastercard. Aceste carduri de debit sau credit trebuie să fie emise de o instituție bancară sau financiară cu sediul în Romania. Plata cu cardul se realizeaza prin operatorul de plați online STRIPE (https://www.stripe.com). Plata se poate face în momentul plasării comenzii sau ulterior din contul de client sau din e-mailul care conține factura.

4.2. Ramburs (numerar la curier)
Această modalitate de plata presupune achitarea comenzii în momentul livrării coletului, eliberarea chitanței făcându-se de către agentul de curierat.

4.3. Plata prin transfer bancar
După primirea comenzii veți primi numarul de cont pentru a putea efectua plata.
 
Articolul 5 – Livrarea și recepționarea

5.1 Reguli generale
Produsele comandate de cumpărător în conformitate cu prezentele TCV vor fi livrate la adresa indicată de cumpărător ca fiind adresa de livrare pentru respectivă comandă („Adresa de livrare”). UpOrtho livrează pe întreg teritoriul Romaniei.
Facturile sunt transmise prin e-mail la adresa de mesagerie electronică indicată de cumpărător în momentul înregistrarii sale pe site-ul UpOrtho sau în format hârtie, împreună cu comanda. 

5.2. Caracteristicile modalitaților de livrare ale site-ului uportho.ro
(i) Livrarea prin Fan Courier.
În momentul livrării, livrarea se face de către prepusul Fan Courier cumpărătorului sau destinatarului comenzii, iar acesta din urmă semnează o confirmare de primire. Această confirmare de primire face dovada livrarii de către UpOrtho și a primirii de către cumpărător sau destinatarul comenzii a produselor comandate.
Însăși livrarea coletului nu poate fi contestată dacă respectivul colet apare să fi fost livrat, sistemul informatic (print screen) al transportatorului făcând dovada acestui fapt.
Prin agrearea Termenilor și Condițiilor, cumpăratorul este de acord și împuternicește transportatorul ca, în cazul în care cumpărătorul însuși sau destinatarul livrării nu este prezent la adresa indicată pentru livrare, să remită coletul către oricare dintre persoanele aflate în încăperile acestuia.
În cazul livrarilor prin Fan Courier, dacă cumpărătorul exercită dreptul de retragere din contractul de vânzare-cumpărare în sensul returnării produsului, UpOrtho suportă costul de returnare a produsului.
(ii) Livrarea prin Sinapseria. Serviciu disponibil doar în municipiul Bucuresti.
În momentul livrării, livrarea se face de către reprezentantul Sinapseria, cumpărătorului sau destinatarului comenzii, iar acesta din urmă semnează o confirmare de primire. Această confirmare de primire face dovada livrării de către UpOrtho și a primirii de către cumpărător sau destinatarul comenzii a produselor comandate.
Însăși livrarea coletului nu poate fi contestată dacă respectivul colet apare să fi fost livrat, sistemul informatic (print screen) al transportatorului făcând dovada acestui fapt.
Prin agrearea Termenilor și Condițiilor de Vânzare, cumpărătorul este de acord și împuternicește transportatorul ca, în cazul în care cumpărătorul însuși sau destinatarul livrării nu este prezent la adresa indicată pentru livrare, să remită coletul către oricare dintre persoanele aflate în încăperile acestuia.
 
5.3. Termenele de livrare
În cazul livrării prin Fan Courier, se va încerca o livrare a produselor cumpărate într-un termen de aproximativ 1-3 zile lucrătoare de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. În cazuri temeinic justificate, termenul de livrare poate fi de maximum 30 (treizeci) de zile de la încheierea contractului. Termenele de livrare încep să curgă de la data încheierii contractului de vânzare, mai exact a transmiterii mesajului electronic pentru confirmarea comenzii. 
 
Articolul 6 – Drepturile și termenele de retragere

6.1. Dreptul și termenul legal de retragere

6.1.1. Termenul exercitarii dreptului legal de retragere
În conformitate cu articolul 9 (1) din Ordonanța de Urgența nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profeșioniștii, cumpărătorul persoană fizică are la dispoziție, fără a fi obligat să precizeze motivele, un termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice. să se retragă din acest contract. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând:
- de la ziua încheierii contractului (în cazul unui contract de prestări de servicii sau al unui contract pentru furnizarea de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material)
sau
- de la ziua la care intraţi dvs. sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dvs., în posesia fizică a produselor (în cazul unui contract de vânzare)
sau
- de la ziua la care intraţi dvs. sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului produs (în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă şi livrate separat)
sau
- de la ziua la care intraţi dv. sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese (în cazul unui contract privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părţi)
sau
- de la ziua la care intraţi, dv. sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a primului produs (în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată)

- de la data la care cumpărătorul sau o parte terța, alta decât transportatorul, indicată de cumpărator, intra în posesia fizică a produselor.
Produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, însoțite de toate accesoriile și documentele primite la livrarea produselor. Returul va fi refuzat în cazul deteriorarii produselor sau a constatării de către Vânzător a stării de nevandabilitate a acestora.

 6.1.2. Modalitațile de exercitare a dreptului legal de retragere.
Cumpărătorul sau, după caz, destinatarul comenzii, pentru a-și exercita dreptul de retragere, trebuie să informeze expres UpOrtho la urmatoarele date de contact:

UPORTHO STORE SRL
Adresa: Bucuresti, Sector 3, Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 5, Bl. M47, Sc. 2, Ap.28, telefon: 031 8080008, e-mail: office@uportho.ro,
cu privire la decizia sa de a se retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin posta, fax sau e-mail.

Informarea poate fi făcută și în scris utilizând modelul de formular de retragere: 

Articolul 7 – Garanții

7.1. Garanțiile legale
Toate produsele comercializate pe site beneficiază de garanția legală de conformitate (astfel cum este definita de Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora) care dau cumpărătorului posibilitatea să returneze produsele defecte sau neconforme ce i-au fost livrate.


Magazinul nostru respectă standardele TRUSTED.ro și deține Marca de Încredere.


Citiți acești Termeni și Condiții cu atenție înainte de a utiliza site-ul http://www.uportho.ro operat de UPORTHO STORE SRL .

Accesul și utilizarea site-ului uportho.ro este condiționată de acceptarea și respectarea acestor Termeni. Acești Termeni se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și tuturor care au acces la site-ul uportho.ro.

Acești Termeni și condiții sunt guvernați și construiți în concordanță cu legile din ​România.